Reguleringsplan for ny veg til Kjevik lå ute på høring i perioden 07.09.2018–19.10.2018. Planen forventes sluttbehandlet i Kristiansand kommune januar 2019.

Vinter 2017 utarbeidet vi et planprogram som dannet grunnlaget for forslaget til reguleringplan. Planprogrammet skal gi en oversikt over hvilke utredninger som foreligger og hvilke nødvendige suppleringer som måtte gjøres for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Her kan du se fremdriftsplan for planleggingen.