Kommunedelplan med konsekvensutredning om valg av trasé for ny veg til Kjevik ble vedtatt av Kristiansand bystyre 18. februar 2015.

Vi har nå satt i gang planarbeid for å regulere den vedtatte traséen fra Timenes til Kjevik flyplass. Løsningen skal gi god tilknytning for bolig- og næringsområder. Transportløsningen skal særlig bidra til et bedre nærmiljø langs og på Hamresanden. Vedtatt kommunedelplan danner grunnlaget for planarbeidet.  

I brev fra Samferdselsdepartementet, datert 19. februar 2016, gjøres det klart at prosjektet rv. 41 Ny veg til Kjevik skal  tas ut av bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen.

– Nå blir det bånn gass på å få ferdig planleggingen av Kjevik-veien. Departementet har sagt Vegvesenet vil få det de trenger for å planlegge ferdig, sa stortingsrepresentant Åse Michaelsen til Fædrelandsvennen i slutten av september i år.

Vinter 2017 har vi utarbeidet et planprogram som redegjør for hva planarbeidet er ment å omfatte og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet skal gi en oversikt over hvilke utredninger som foreligger og hvilke nødvendige suppleringer som pr. i dag må gjøres for å gi et godt beslutningsgrunnlag. I planprogrammet skal vi også beskrive hvordan opplegget for medvirkning og informasjon skal være. Se fremdriftsplan for planleggingen.

 

Kartet viser avgrensning for planområdet.Kartet viser avgrensning for planområdet.