Her finner du gode eksempler på enkle tiltak som er gjennomført rundt om i hele landet.

Med «enkle tiltak» mener vi her synlige tiltak som kan gjennomføres raskt, koster lite og som ofte ikke trenger reguleringsplan eller politisk behandling.

I disse 11 artiklene får du gode tips og hele historien om hvordan enkle tiltak har blitt til. Det er de som har gjort jobben, som selv forteller om hva de har gjort, hva utfordringene har vært og hvordan de har løst det.

METODIKK
Trinnvis utbygging som metode
Prøveprosjekt som metode

 

 

NYE TILTAK
Fartsdempende tiltak
Sykkelbokser
Sykkelpassasjer
Nye sykkelfelt på 1-2-3
Rødt dekke

 

SKILTING OG OPPMERKING
Sykling mot enveiskjøring
Fra blindvei til blindvei unntatt sykkel

Bedre skilting av sykkelruter