Vi inviterer leverandører til dialog og samarbeid om satsningen på ny teknologi på fjellovergangene på europa- og riksvegnettet.

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Det er 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. Full stenging eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper forsinkelser og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap.

Vi ønsker forslag til

  • nye tiltak som tas i bruk i driftskontrakt
  • utprøving av kjøretøyteknologi
  • utvikling eller å ta i bruk nytt materiell eller utstyr

Leverandørkonferanse 13. september

Mer informasjon om dialogkonferansen publiseres her fortløpende. .

Mål for prosjektet

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbare framkommelige fjelloverganger» med mål om å skalere piloter og ta i bruk ny teknologi på alle våre fjelloverganger.

Prosjektet skal å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet og er planlagt over 5 år i perioden 2022–2026. Satsningen består av fire arbeidspakker som innebærer:

  • Værutsatte strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold
  • Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til trafikanter/transportnæring
  • Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov
  • Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører

Kontaktperson

Petter Storødegård

Tlf. 95034572