Prosjektet skal vise hvordan og hvorfor miljøgeologiske undersøkelser kan bidra til å redusere kostnader og redusere negative miljøpåvirkninger.

Illustrasjonsfoto - miljøgeologi - dypforvitring.
Ett av aspektene ved miljøgeologisk problematikk er dypforvitring i byggegrunn. Bildet viser en dypforvitra saprolitt fra fjellet Bogvetten på Hamarøya i Nordland fylke. Saprolitter er svake, ustabile, vannførende og noen ganger radioaktive. (Foto: Finn Sverre Karlsen/Statens vegvesen)

Detaljkunnskap om grunnforhold er kritisk for alle vegprosjekter. Denne kunnskapen vil alltid være avgjørende med hensyn til vurdering av risiko, kvalitet og HMS.

Vegvesenet har erfart at mangel på kunnskap om grunnforhold kan medføre store ekstrakostnader, både i byggefase og i drift- og vedlikeholdsfasen av en vei. Et grundig miljøgeologisk forarbeid vil kunne bidra til at prosjekter planlegges og utføres på en mer bærekraftig måte.

MilGRO vil gjennomføre en detaljert kartlegging av grunnforholdene i tilknytning til fremtidige veiprosjekt. Denne detaljerte kunnskapen vil gjøre det mulig å beregne et realistisk kostnadsoverslag. MilGRO startet i januar 2022 og vil vare ut 2024.

Den mest sentrale og viktigste samarbeidspartneren er Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Lær mer om hvordan Statens vegvesen jobber med bærekraft

Kontaktperson i Statens vegvesen

Finn Sverre Karlsen, e-post: finn.karlsen@vegvesen.no

Vitenskapelige artikler om MilGRO

Les om MilGRO i artikkelen Mer kunnskap og ny teknologi skal gi mer bærekraftig veibygging

Pågående programmer og prosjekter