FoUI-samarbeidsprosjekt med NIVA som skal gi mer kunnskap om effekten av eksisterende renseløsninger.

Forsøkene utføres i rensedammer langs eksisterende vei, i tunnelvaskevann og i et anleggsprosjekt.

Prosjektet har tre delaktiviteter:

Mikroplast i veganlegg E16 Bjørum–Skaret

For å få mer kunnskap om spredning av mikroplast fra anleggsvirksomhet ble det utført en innledende studie av vann, slam og sediment i veiprosjektet E16 Bjørum–Skaret. Resultatene tyder på at mikroplast som produseres i anleggsperioden holdes tilbake i renseanleggene.

Effekt av renseløsninger E18 Fossbekken rensedam

Målet er å fremskaffe kunnskap om hvordan de vanligste renseløsningene (rensedammer) bidrar til å holde tilbake mikroplastpartikler (bildekkpartikler) og tilsetningsstoffer (6PPD-Q, benzothiazoler mv) i bildekk. Konsentrasjons- og mengdedata fra innløp og utløp vil vise rensegrad over tid og sesong.

Mikroplast i tunnelvaskevann E6 Vålerengatunnelen

Tunnelvaskevann er en hot-spot for veirelaterte forurensninger inkludert mikroplast og tilsetningsstoffer i bildekk. Denne studien bygger videre på PhD-prosjektet til Elisabeth Rødland og skal øke kunnskapen om hvordan renseprosesser i sedimentasjonsbasseng påvirker bildekkpartikler og bildekk-relaterte tilsetningsstoffer.

Foreløpige resultater indikerer at rensegraden for bildekkpartikler i Vålerengatunnelen er høyere enn det som er funnet i tidligere tunnelstudier. I tillegg indikerer foreløpige funn at flere av tilsetningsstoffene i bildekk ikke holdes tilbake i sedimentasjonsbasseng og derfor vil kunne spres videre til miljøet også etter slike rensetiltak.

Forsøk pågår. Flere resultater vil foreligge våren 2024.

Kontakt

Prosjektleder , sjefingeniør Klima og miljø, Statens Vegvesen.