FoUI-samarbeidsprosjekt med NIVA som skal gi mer kunnskap om effekten av eksisterende renseløsninger.

Forsøkene utføres i rensedammer langs eksisterende vei, i tunnelvaskevann og i et anleggsprosjekt.

Prosjektet har tre delaktiviteter:

Mikroplast i veganlegg E16 Bjørum–Skaret

For å få mer kunnskap om spredning av mikroplast fra anleggsvirksomhet ble det utført en innledende studie av vann, slam og sediment i veiprosjektet E16 Bjørum–Skaret. Resultatene tyder på at mikroplast som produseres i anleggsperioden holdes tilbake i renseanleggene.

Effekt av renseløsninger E18 Fossbekken rensedam

Målet er å fremskaffe kunnskap om hvordan de vanligste renseløsningene (rensedammer) bidrar til å holde tilbake mikroplastpartikler (bildekkpartikler) og tilsetningsstoffer (6PPD-Q, benzothiazoler mv) i bildekk. Konsentrasjons- og mengdedata fra innløp og utløp vil vise rensegrad over tid og sesong.

Mikroplast i tunnelvaskevann E6 Vålerengatunnelen

Tunnelvaskevann er en hot-spot for veirelaterte forurensninger inkludert mikroplast og tilsetningsstoffer i bildekk. Denne studien bygger videre på PhD-prosjektet til Elisabeth Rødland og skal øke kunnskapen om hvordan renseprosesser i sedimentasjonsbasseng påvirker bildekkpartikler og bildekk-relaterte tilsetningsstoffer.

Foreløpige resultater indikerer at rensegraden for bildekkpartikler i Vålerengatunnelen er høyere enn det som er funnet i tidligere tunnelstudier. I tillegg indikerer foreløpige funn at flere av tilsetningsstoffene i bildekk ikke holdes tilbake i sedimentasjonsbasseng og derfor vil kunne spres videre til miljøet også etter slike rensetiltak.

Elisabeth Rødland holdt en presentasjon under Tire Emissios & Sustainability Europe-konferansen som ble arrangert for forskningsinstitusjoner, bildekkprodusenter, veg- og miljømyndigheter med flere i Praha 28. – 29. februar 2024.

Konferansen samlet Europas ekspertise innen utslipp fra bildekk, mikroplastpartikler, forurensning, bærekraft, EU-krav, dekkregulering, tilsettingsstoffer, gjenbruk, analyser og materialvalg. Bransjeeksperter og akademia delte sin forskning og sine perspektiver, med felles mål om lavere utslipp og mer bærekraft. Elisabeth Rødland fra NIVA holdt et glimrende innlegg om SVVs forskning på bildekkpartikler og utslipp fra bildekk gjennom FoUI-samarbeidsprosjektet mikroRENS.

Presentasjonen kan lastes ned her:

Forsøk pågår. Flere resultater vil foreligge våren 2024.

Kontakt

Prosjektleder , sjefingeniør Klima og miljø, Statens vegvesen.