Piloter innen trafikkstyring, forberedelse til automatisering og fremtidens kontrollfunksjon.