En reise byr på vekslende naturopplevelser, noe som også gjenspeiles i det som vokser og blomstrer i vegkanten.

Vegkanten er en av Norges mest artsrike biotoper. I et hardt utnyttet landskap finner mange arter sitt levested nettopp her. Dette skyldes i stor grad at vegkanten er variert, men også fordi de engpregete vegkantene kan minne om tidlige tiders slåttemark.  Det er de engpregete vegkantene som er mest artsrike.

Kartlegging av artsrike vegkanter er gjort i enkelte deler av landet og blir nå inkludert i noen driftskontrakter for å sikre riktig skjøtsel.

Foto: Statens vegvesen