Her finner du gode eksempler på løsninger på holdeplasser for buss, både enkeltprosjekter og eksempler på strekningsvise oppgraderinger.

Leskuret passer fint inn i omgivelsene. Foto: Fredrik Nårstad Jensen
Holdeplass ( Foto: Fredrik Nårstad Jensen