Her finner du gode eksempler bruer der løsninger for gående og syklende er ivaretatt.

Hardangerbrua, rv. 13

Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua ligger i Hardanger på rv. 13 og er den lengste hengebrua i Norge med en lengde på 1380 meter. I tilknytning til brua ligger en 2675 meter med tunnel, 800 meter ny veg i dagen og 900 meter gang og sykkelveg.

Øvre Sund bru Drammen, fv. 283

Øvre Sund bru (fylkesveg 283) ble åpnet høsten 2011, som siste del av sentrumsringen i Drammen. Sentrumsringen er en hovedtrafikkåre gjennom byen. I tillegg til fire kjørefelt for biler, er brua bygget med separat gang- og sykkelveg. På tross av en ÅDT på ca 20000 biler er både fremkommelighet, tilgjengelighet og attraktivitet for gående og syklende godt ivaretatt i prosjektet.