Søknad om fravik

Statens vegvesen har fraviksmyndigheten for riksveier, bruer (også bruer langs fylkesvei), samt for normalene N300, N301, N302 og N303 på all offentlig vei.

I disse tilfellene skal kommuner og fylkeskommuner sende sine fravikssøknader på e-post til Statens vegvesen: firmapost@vegvesen.no. Dette gjelder også alle søknader om fravik fra Nye Veier AS. Benytt mal for søknad om fravik (docx), og merk e-posten med «Fravik fra Nxxx». Fravikssøknader vil bli behandlet av Myndighet og regelverk.

Ved spørsmål, kontakt Statens vegvesen Myndighet og regelverk (Vegnormalsekretariatet) på telefon.