Vegdirektoratet krever en detaljert beskrivelse av modellen.

Beskrivelse av modellen kan være en del av gjennomføringsplanen til prosjektet eller et eget dokument sett i sammenheng med den overordnede gjennomføringsplanen. Dette dokumentet skal gjøre det enklere for kontrollerende (og andre involverte) å få en oversikt over modellens kompleksitet og innhold. Se vegnormal N400 krav 1.5.1-1.

Vi har tidligere utformet et eksempel på en beskrivelse av fagmodellen (PDF) med forbehold om at dette er utdatert. 

Noen punkter som bør inngå i beskrivelsen

Beskrivelse av konstruksjonen

  • Det skal gis en kort beskrivelse av konstruksjonen (brutype, akser, materialer osv).

Programvare

  • Hvilken programvare og versjon er brukt ved prosjekteringen?

Grensesnitt

  • Hvordan behandles grensesnittet mot andre fagmodeller? Hva inngår i fagmodellen?

Struktur på modellen

  • Forklaring på hvordan fagmodellen er strukturert. Eksempler på dette kan være bruk av forskjellige fargekoder, status eller byggefase for ulike objekter.
  • Forklaring på hva slags informasjon som finnes på objekter, og hvordan denne informasjonen er strukturert.
  • Objekinformasjon skal være logisk, strukturert og enkel å finne fram til ref. vegnormal N400 Bruprosjektering krav 1.5.3-1. For å skape en oversiktlig modell anbefales det at informasjonen samles under færrest mulig faner.
  • Informasjon om følgedokumentasjon (tegninger, PDF-filer osv.).
  • Er det noen detaljer som krever nærmere beskrivelse, og hvordan er disse detaljene behandlet i modellen? 

Status og revisjoner

  • Hvordan behandles og markeres status og revisjoner i modellen?

Kvalitetssikring av modell

  • Hvordan er modellen kvalitetssikret og kontrollert?

Modellbasert prosjekteringskontroll