Vegdirektoratet krever en detaljert beskrivelse av modellen, som er en del av gjennomføringsplanen til prosjektet.

Dette dokumentet skal gjøre det enklere for kontrollerende (og andre involverte) å få en oversikt over modellens kompleksitet og innhold.

Vi har utformet et eksempel på en beskrivelse av fagmodellen (PDF)

Noen punkter som bør inngå i beskrivelsen

Beskrivelse av konstruksjonen

  • Det skal gis en kort beskrivelse av konstruksjonen (brutype, akser, materialer osv).

Programvare

  • Hvilken programvare og versjon er brukt ved prosjekteringen?

Grensesnitt

  • Hvordan behandles grensesnittet mot andre fagmodeller? Hva inngår i fagmodellen?

Struktur på modellen

  • Forklaring på hvordan fagmodellen er strukturert. Eksempler på dette kan være bruk av forskjellige fargekoder, status eller byggefase for ulike objekter.
  • Forklaring på hva slags informasjon som finnes på objekter, og hvordan denne informasjonen er strukturert.
  • All informasjon som skal hentes ut fra modellen, bør innarbeides i egendefinerte merknader/attributter og samles under én egen fane, slik at det er enkelt å finne fram til informasjonen. Denne fanen bør kalles «Merknader». Merknadene/attributtene bør nummereres. 
  • Informasjon om følgedokumentasjon (tegninger, PDF-filer osv.).
  • Er det noen detaljer som krever nærmere beskrivelse, og hvordan er disse detaljene behandlet i modellen? 

Status og revisjoner

  • Hvordan behandles og markeres status og revisjoner i modellen?

Kvalitetssikring av modell

  • Hvordan er modellen kvalitetssikret og kontrollert?

Modellbasert prosjekteringskontroll