Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning av modellbaserte prosjekter.

Her finner du informasjon om retningslinjer for modellbasert prosjekteringskontroll, gjennomføring av kontroll og krav til modeller. 

Ved ønske om modellbasert kontroll gjelder følgende:

Bestilling av kontroll

Det må bestilles kontroll. En bestilling skal bestå av ferdig utfylt bestillingsskjema med oversiktstegning(er), Bestillingsskjema finnes på siden kontroll og godkjenning

Teknisk kontroll av konsept

Prosjekter omfattet av bestemmelser angitt i vegnormal N400 Bruprosjektering krav 2.5-1 skal først gjennomføre en teknisk kontroll av konsept.

Prosjekter som ikke har erfaring fra modellbasert prosjektering og har behov for veiledning, anbefales å bestille teknisk kontroll av konsept.

Gjennomføring av teknisk kontroll av konsept

Kontroll av konsept gjennomføres oftest som et møte, og formaliseres gjennom et dokument fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet kaller inn byggherre, entreprenør og prosjekterende til møte ved behov. Krav til dokumentasjon ved kontroll av brukonsept er oversiktstegning, foreløpig modell og foreløpig gjennomføringsplan.

For mer informasjon se vegnormal N400 Bruprosjektering punkt 2.5 teknisk kontroll av konsept.

Etter at kontroll av brukonsept er gjennomført, må det bestilles en modellbasert prosjekteringskontroll for konstruksjonen. Bestillingsskjema finnes på siden kontroll og godkjenning

Prosjekteringskontroll gjennomføres

Ved oppstart av prosjekteringskontrollen kan det være behov for et møte med prosjekterende, kontrollerende og byggherre. Vegdirektoratet vurderer dette ved hvert enkelt tilfelle. Se gjennomføring av kontrollen for detaljer.

Som bygd-dokumentasjon

Etter at konstruksjonen er ferdig bygd skal det utarbeides en som bygd-modell med tilhørende følgedokumentasjon. Som bygd-modellen skal være på åpent format, og denne arkiveres på samme måte som som bygd-tegninger. Det er viktig at alle filene i som bygd-dokumentasjonen ligger samlet i én mappe, og ikke har egen mappestruktur. Se rutiner for som bygd- og forvaltningsdokumentasjon.

Vegdirektoratet deler gjerne informasjon, maler og erfaringer ved forespørsel. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og innspill, og håper dere vil dele deres erfaringer ved modellbaserte prosjekter med oss. Henvendelser, tilbakemeldinger og spørsmål til regelverket kan sendes til  .

Kontroll og godkjenning