Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordnings tilbud om modellbasert prosjekteringskontroll.

Her finner du informasjon om retningslinjer for modellbasert kontroll, gjennomføring av kontroll og krav til modeller. Retningslinjer og krav er utarbeidet av Vegdirektoratet og vil revideres etter hvert som vi tilegner oss mer kunnskap og erfaring.

Ved ønske om modellbasert kontroll må prosjektet gjøre følgende:

 1. Bestilling av kontroll av brukonsept: 
  Modellbasert kontroll krever en bestilling av teknisk kontroll av brukonsept, se håndbok N400 punkt 2.3.1. Bestillingsskjema finnes på siden kontroll og godkjenning. Skjemaet skal fylles ut og leveres sammen med oversiktstegning til
 2. Kontroll av brukonsept gjennomføres: 
  Kontroll av brukonsept gjennomføres oftest som et møte, og formaliseres gjennom et dokument fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet kaller inn byggherre, entreprenør og prosjekterende til møte ved behov. Krav til dokumentasjon ved kontroll av brukonsept er oversiktstegning, foreløpig modell og foreløpig gjennomføringsplan.
 3. Bestilling av prosjekteringskontroll: 
  Etter at kontroll av brukonsept er gjennomført, må det bestilles en modellbasert prosjekteringskontroll for konstruksjonen. Bestillingsskjema finnes på siden kontroll og godkjenning.
 4. Prosjekteringskontroll gjennomføres: 
  Ved oppstart av prosjekteringskontrollen kan det være behov for et møte med prosjekterende, kontrollerende og byggherre. Vegdirektoratet vurderer dette ved hvert enkelt tilfelle. Se gjennomføring av kontrollen for detaljer.
 5. Som bygd-dokumentasjon: 
  Etter at konstruksjonen er ferdig bygd skal det utarbeides en som bygd-modell med tilhørende følgedokumentasjon. Som bygd-modellen skal være på åpent format, og denne arkiveres på samme måte som som bygd-tegninger. Det er viktig at alle filene i som bygd-dokumentasjonen ligger samlet i én mappe, og ikke har egen mappestruktur. Se rutiner for som bygd- og forvaltningsdokumentasjon.

Vennligst se menyvalgene under «Modellbasert prosjekteringskontroll» for detaljert informasjon.

Vegdirektoratet deler gjerne informasjon, maler og erfaringer ved forespørsel. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og innspill, og håper dere vil dele deres erfaringer ved modellbaserte prosjekter med oss. Henvendelser, tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til

Kontroll og godkjenning