Under følger en oversikt over hvordan kontrollen blir gjennomført i praksis. Punktene forklarer hvordan samhandlingen er ment å foregå.

Ved modellbasert prosjekteringskontroll er det arbeidsgrunnlaget som skal kontrolleres og godkjennes. Se punkt 6 under retningslinjer vedrørende dokumentasjon som skal fremlegges ved modellbasert kontroll. 

Kontroll av beregningsrapport, teknisk beskrivelse og følgedokumentasjon 

 • Kontroll av prosjekteringsgrunnlag og beregningsrapport gjennomføres på samme måte som tidligere, ved bruk av kontrollrapport i eRoom.
 • Henvisninger til teknisk beskrivelse skal innarbeides på objekter i modellen ref. vegnormal N400 krav 1.5.3-2.
 • Kontroll av tegninger og annen følgedokumentasjon gjennomføres på samme måte som tidligere i eRoom, ved bruk av kontrollrapport i word-format eller direkte i bcf-fil.

Kontroll av modell

Format/programvare

 • Kontroll av modellen skal gjennomføres i modellen og papirløst.
 • Modellen er utgangspunktet for kontrollen, og det er denne som skal kontrolleres. Det legges ikke føringer på hvilke programvarer prosjekterende eller kontrollerende ønsker å benytte ved kontrollen, så lenge informasjonen fra de ulike IFC-leserne kan overføres seg imellom.
 • Kommentarer til modellen legges direkte inn i modellen fra kontrollerende. Kommentarene lagres som BCF-filer (BIM Collaboration Format), som prosjekterende kan hente inn i sin modell. 
 • For å få en «sporbar» kontrollrapport skal BCF-filen konverteres til en PDF-fil etter hver kontrollrunde og ved endelig lagring. 
 • BCF- og PDF-filen lastes opp på eRoom på samme måte som øvrige kontrollrapporter. Disse to rapportene gis to ulike dokumentnummer.
 • Dokumenter/filer som lastes opp på eRoom, skal følge retningslinjer for navngivning i eRoom (brunummer_dok##). Dette gjelder også modellen, BCF- og PDF-filen.

 Merknader/kommentarer

 • Status på merknader, 1, 2D/G og 3, angis som tidligere. Status på merknad skal fremgå tydelig i både BCF- og PDF-filen.
 • Det er kun kontrollerende som skal redigere status på merknadene.

Modellbasert prosjekteringskontroll