Under følger en oversikt over hvordan kontrollen blir gjennomført i praksis. Punktene nedenfor forklarer hvordan samhandlingen er ment å foregå.

Ved modellbasert prosjekteringskontroll er det arbeidsgrunnlaget som skal kontrolleres og godkjennes. Se punkt 6 under retningslinjer vedrørende dokumentasjon som skal fremlegges ved modellbasert kontroll. Det forutsettes at kontroll av brukonsept er gjennomført før materialet sendes inn til modellbasert prosjekteringskontroll. Punktene under er basert på foreløpige erfaringer, og vil bli revidert fortløpende.

Kontroll av beregningsrapport, teknisk beskrivelse og følgedokumentasjon 

 • Kontroll av prosjekteringsgrunnlag og beregningsrapport gjennomføres på samme måte som tidligere, ved bruk av kontrollrapport i eRoom.
 • Kontroll av beskrivelsen gjennomføres som tidligere, hvis ikke beskrivelsen er direkte lenket til modellen gjennom modelleringsverktøyet. Hvis det er en lenke i modellen kan kontrollen gjennomføres i modellen. 
 • Kontroll av tegninger og annen følgedokumentasjon gjennomføres på samme måte som tidligere i eRoom, ved bruk av kontrollrapport i word-format eller direkte i bcf-fil.

Kontroll av modell

Format/programvare

 • Kontroll av modellen skal gjennomføres i modellen og papirløst.
 • Modellen er utgangspunktet for kontrollen, og det er denne som skal kontrolleres. Det legges ikke føringer på hvilke programvarer prosjekterende eller kontrollerende ønsker å benytte ved kontrollen, så lenge informasjonen fra de ulike IFC-leserne kan overføres seg imellom.
 • Kommentarer til modellen legges direkte inn i modellen fra kontrollerende. Kommentarene lagres som BCF-filer (BIM Collaboration Format), som prosjekterende kan hente inn i sin modell. 
 • For å få en «sporbar» kontrollrapport skal BCF-filen konverteres til en PDF-fil etter hver kontrollrunde og ved endelig lagring. 
 • BCF- og PDF-filen lastes opp på eRoom på samme måte som øvrige kontrollrapporter. Disse to rapportene gis to ulike dokumentnummer.
 • Dokumenter/filer som lastes opp på eRoom, skal følge retningslinjer for navngivning i eRoom (brunummer_dok##). Dette gjelder også modellen, BCF- og PDF-filen.

 Merknader/kommentarer

 • Status på merknader, 1, 2D/G og 3, angis som tidligere. Status på merknad skal fremgå tydelig i både BCF- og PDF-filen.
 • Det er kun kontrollerende som skal redigere status på merknadene.

Modellbasert prosjekteringskontroll