Statens vegvesen har utarbeidet en samling brudetaljer og eksempeltegninger.

Tegningene er ment som hjelp i prosjekteringen og er å betrakte som veiledende. Ved behov vil tegningene bli revidert, og det er dette behovet for fortløpende oppdatering som har gjort at de ikke er innarbeidet i håndbøker. Detaljene er revidert 23.12.2016. Eksempeltegning er revidert 08.04.2016

Detaljene og eksempeltegningene er godkjent i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering på samme måten som arbeidstegninger for bruer. Spørsmål, kommentarer og innspill kan sendes til .