Type veiutstyr:
Brurekkverk
Produsent:
Vik Ørsta AS
Leverandør:
Vik Ørsta AS
CE-merking:
0402-CPR-SC0240-11
Hovedkomponent material:
Rør-/ellipseprofil
Stolpeavstand/elementlengde:
2 m
Styrkeklasse:
H2
Arbeidsbreddeklasse:
W2 ≤ 0,8 m
Inntrengingsklasse:
VI4 ≤ 1,3 m
Skadeklasse:
B
Arbeidsbredde:
0,8 m
Deformasjonsbredde:
0,5 m
Rekkverksbredde:
0,34 m
Rekkverkshøyde:
1,05 m
Merknader:
Godkjenningen gjelder også for brurekkverk med påmontert støyskjerm, se tegning.
Sist oppdatert: