Gjennom krav i det offentlige kjøpet av ferjetjenestene, skal vi bidra til et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

All billettering gjenopptatt

Som et tiltak for å hindre spredning av korona-smitte ble manuell billettering stanset. All billettering er nå gjenopptatt og skjer gjennom kjennemerkeregistrering eller brikkelesing der det ikke er fysisk kontakt mellom billettør og trafikant.

130 ferjesamband i Norge

Ferjene er en viktig del av det norske transportsystemet. Det transporteres årlig 20 millioner kjøretøy og 40 millioner passasjerer på norske bilferjer.

Vi har om lag 130 ferjesamband i Norge. Staten gjennom Statens vegvesen, har direkte ansvar for 17 av disse sambandene, mens fylkeskommunene og kommunene har ansvar for de øvrige sambandene. Se markedsoversikt for alle ferjesamband i Norge.

Driften av ferjesambandene er i stor grad konkurranseutsatt. Det vil si at det er private ferjeselskaper som drifter sambandene på kontrakt for offentlige oppdragsgivere, enten Statens vegvesen eller fylkeskommunene. Enkelte samband blir driftet av det offentlige selv eller i privat regi. Markedsoversikten gir en oversikt over hvem som drifter ferjesambandene i Norge.