Statens vegvesen har ansvar for drift av ferjene på riksveinettet. Statens vegvesen kjøper ferjetjenester av ferjeselskapene som eier og drifter ferjene.

Gjennom krav i det offentlige kjøpet av ferjetjenestene skal vi bidra til et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Vi har 130 ferjesamband i Norge

Ferjene er en viktig del av det norske transportsystemet. Det transporteres årlig 20 millioner kjøretøy og 40 millioner passasjerer på norske bilferjer.

Vi har om lag 130 ferjesamband i Norge. Staten gjennom Statens vegvesen har direkte ansvar for 16 av disse sambandene, mens fylkeskommunene og kommunene har ansvar for de øvrige sambandene.

Driften av ferjesambandene er i stor grad konkurranseutsatt. Det vil si at det er private ferjeselskaper som drifter sambandene på kontrakt for offentlige oppdragsgivere, enten Statens vegvesen eller fylkeskommunene. Enkelte samband blir driftet av det offentlige selv eller i privat regi. Markedsoversikten gir en oversikt over hvem som drifter ferjesambandene i Norge.

Fullasta ferje med bauporten opna. Foto.
Foto: Tor Myklebust