Dersom virksomheten ikke har opprettet avtale for bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning finner du informasjon om hvordan dere kan søke om dette her.

For å benytte Autosys kjøretøy bransjeløsning, etter godkjent og signert avtale for virksomhetene, må den enkelte brukeren identifisere seg på www.vegvesen.no/portal. Der finner du lenke til «Autosys kjøretøy bransjeløsning». Herfra blir du sendt til ID-porten hvor du må logge deg inn. For å kunne benytte bransjeløsningen må brukeren ha fått tildelt tjenester og rettigheter på vegne av virksomheten i Altinn. Det er som regel daglig leder eller styreleder som automatisk har rettigheten og kan handle på vegne av virksomheten, men dette kan også være delegert til andre brukere i Altinn. Hvem som kan tildele tjenestene på vegne av din virksomhet har ikke vi informasjon om. 

Tjenester og rettighetene som brukerne av bransjeløsningen må tildeles i Altinn er: 

Tjeneste i Altinn Hva kan bruker gjøre med tjenesten  Nødvendig rettighet i tjenesten (Altinn)
Eierskifte av kjøretøy

Gjennomføre eierskifte på brukte kjøretøy 

Rettighet for Signer 
Omregistrering av kjøretøy
  • Gjennomføre omregistrering på brukte kjøretøy
  • Midlertidig avregistrering av virksomhetens egne kjøretøy
Rettighet for Signer 
Førstegangsregistrering av kjøretøyFørstegangsregistrere kjøretøy Rettighet for Signer 
Bestilling av kjennemerker (skilt) 

Førstegangsregistrering av kjøretøy

Kjennemerkebestilling 

  • Bestille kjennemerker
  • Motta kjennemerker 
Rettighet for Signer 

Nødvendige tjenester for betaling av avgifter fra Skatteetaten kommer i tillegg til disse.

Her finner du en enkel brukerveiledning for tildeling av rettigheter (pdf) og her kan brukeren lese mer om Altinn-rettigheter.