Frister for arbeidet med den årlige ÅDT-belegging og informasjon om kurs.

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er et viktig datasett som oppdateres en gang i året. Fylkene har ansvaret for ÅDT-belegging av fylkesvegene, Statens vegvesen for riksveger og kommunene for  kommunale veger.

Frister for arbeidet

  • Fylkene, Statens vegvesen og kommunene skal ha gått gjennom trafikklenker for sitt vegnett innen  31. desember året det skal ÅDT-belegges for.
  • Kontroll av trafikkregistreringer i trafikkdatasystemet skal være ferdig innen 10. januar påfølgende år.
  • ÅDT-belegging av vegnettet gjennomføres ved hjelp av et tilpasset GIS-verktøy  og skal være ferdig innen  28. februar påfølgende år. Når arbeidet er gjennomført vil ÅDT (trafikkmengde) være tilgjengelig i NVDB,

Kurs

Statens vegvesen arrangerer kurs i redigering av trafikklenker og ÅDT-belegging. Tilgang til trafikkdatasystemet for redigering av trafikklenker og ÅDT-belegging blir kun gitt til de som har deltatt på kurs.

Kursene er for Statens vegvesen og fylkeskommuner. Det er mulig for kommuner som ønsker å ÅDT-belegge vegnettet sitt, å delta på kurs.

Kursene arrangeres årlig og består av to moduler:

  • Opplæring i å dele vegnettet inn i trafikklenker gjennomføres hver høst.
  • ÅDT-belegging av de redigerte trafikklenkene, og grunnlag for ÅDT gjennomføres i januar.

Spørsmål og påmelding til kurs sender du til