Oppfølging av datakvalitet fra trafikkregistreringspunkter.

Målet er å levere trafikkdata som er sammenlignbare og har kjent kvalitet som samfunnet etterspør.

Et trafikkregistreringspunkt leverer data med kjent kvalitet når

  • sensorene er ok
  • dataloggeren registrerer trafikk
  • dataloggeren sender data til Trafikkdatasystemet
  • ruteren er i drift slik at den overfører data til Trafikkdatasystemet

Ansvar

Driftsansvarlig trafikkregistrering har ansvaret for at trafikkregistreringsstasjonene og trafikkregistreringspunktene er i drift slik at de registrerer trafikk med kjent kvalitet.

Dataansvarlig trafikkdata har ansvaret for manuell kontroll av trafikkdataene som samles inn fra trafikkregistreringspunktene.

Brukerveiledning databehandling