Oversikt over kravspesifikasjoner og godkjent trafikkregistreringsutstyr.

Egnetheten til trafikkregistreringsutstyr avhenger av flere faktorer, inkludert formålet med datainnsamlingen, den aktuelle veitypen og spesifikke krav til nøyaktighet og pålitelighet. I tillegg til vedlikeholdskrav og kompatibilitet med eksisterende infrastruktur og systemer.

Det er viktig å velge riktig utstyr som passer til formålet og oppfyller de spesifikke behovene for registreringen. Det er laget et dokument som viser egnetheten til det utstyret som vi benytter i dag (PDF).

Kravspesifikasjoner for registreringsutstyr

Godkjent registreringsutstyr

Kontinuerlig registrering av motorkjøretøy

Mobil periodisk registrering av motorkjøretøy

Kontinuerlig registrering av sykkel

Rammeavtale

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale for registreringsutstyr, som også kan benyttes av fylkeskommuner: Rammeavtaler for registrering av motorkjøretøy på faste stasjoner (Sharepoint, begrenset tilgang, åpnes i nytt vindu) 

Hold deg oppdatert

Mer utfyllende og kontinuerlige oppdateringer får du ved å knytte deg til Teamsområde for trafikkregistreringsutstyr. Dette teamsområdet er for de som arbeider med trafikkdata i Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommuner og Nye Veier. Team for trafikkregistreringsutstyr (Teams, åpnes i nytt vindu)