Informasjon om prosess og brukerveiledning for opprettelse av et trafikkregistreringspunkt.

Før du setter opp et trafikkregistreringspunkt, er det viktig å gjøre noen avklaringer for å sikre at du oppnår ønskede resultater og oppfyller relevante krav.

Her er noen viktige punkter å vurdere

Formål og målsetning

Definer formålet med trafikkregistreringen.

Plassering

Identifiser det ideelle stedet for trafikkregistreringsstasjonen. Vurder trafikkmønstre, veitype, tilgang til strømtilførsel og internett, samt eventuelle restriksjoner eller tillatelser som kreves for å plassere utstyr i det valgte området.

Type utstyr

Basert på formålet og målsetningene, bestem hvilken type trafikkregistreringsutstyr som er mest egnet. Vurder faktorer som ønsket datainnsamling (f.eks. trafikkvolum, hastighet, kjøretøytype), nøyaktighetskrav og budsjett.

Vedlikehold og drift

Ta hensyn til vedlikeholds- og driftskrav for det valgte utstyret. Sørg for å ha en plan for rutinemessig vedlikehold, kontroll av sensorer og eventuelle reparasjoner som kan være nødvendige.

Permanent trafikkregistreringspunkt

Illustrasjon som viser rekkefølge og verktøy som brukes for å opprette et permanent trafikkregistreringspunkt.
Prosessen med å etablere permanente trafikkregistreringspunkter – fra opprettelse av trafikkregistreringsstasjon og punkter i Trafikkdata ADMIN , til igangsetting av trafikkregistreringsstasjonen ute på vegen. Trafikkregistreringspunkter og trafikkdata overføres til Trafikkdataportalen.
  • Trafikkdata ADMIN er et system for opprettelse og overvåking av Statens vegvesen sine trafikkregistreringsstasjoner. I tillegg er det en administrasjonsmodul for opprettelse og å ha en oversikt over trafikkregistreringspunkter med stedfesting (vegreferanse og koordinat) til sensorer på felt.
  • Vegkant er et system for kontroll og oppstart av trafikkregistreringspunktene på lokasjonen, ute på veien.
  • Trafikkdata.no; I Trafikkdataportalen kan trafikkdata fra trafikkregistreringspunkene leses og lastes ned.

Mobilt trafikkregistreringspunkt

Illustrasjon som viser rekkefølge og verktøy som brukes for å opprette et permanent trafikkregistreringspunkt.
Rekkefølge og verktøy som brukes for å opprette et mobilt trafikkregistreringspunkt.

Brukerveiledning etablering

Brukerveiledning registrering

Se også