Informasjon om hvordan motorkjøretøy og sykkel registreres.

Motorkjøretøy

Registreres på permanente stasjoner ved hjelp av induktive sløyfer i vegbanen eller med radar på mobile periodiske stasjoner. På de permanente stasjonene registreres tidspunkt, lengde, fart, kjøretøyklasse og avstand i sekunder til forangående kjøretøy når et kjøretøy kjører over sløyfene. Det registreres også hvilket kjørefelt og kjøreretning bilen kjører i.

I de mobile periodiske stasjonene registrerer tidspunkt, retning, hastighet og kjøretøyklasse når et kjøretøy passerer. Avhengig av hvilken radartype som brukes så kan vi også få informasjon om lengde på kjøretøyet

Brukerveiledninger

Se også

Sykkeltrafikk

Sykkeltrafikk registreres på permanente stasjoner med ulike sensorer. I dag benyttes induktive sløyfer og piezoelektriske kabler som legges i gang/sykkelvegene. Når en syklist passerer sensoren registreres tidspunkt, fart og avstand i sekunder til forrige sykkel som passerte sensoren.

For permanente stasjoner overføres registreringen fra datalogger ute på vegen i sanntid til Statens vegvesen sitt trafikkdatasystem hvor registreringene blir kontrollert og aggregert. Aggregerte data blir tilgjengelig i trafikkdataportalen to til tre timer etter.

Brukerveiledning

Se også

Manuell registrering

Det er utviklet en web-applikasjon for nettbrett og smarttelefoner som kan brukes for manuelle trafikkregistreringer. Enkeltpasseringer lagres i Trafikkdatasystemet, med klokkeslett, kategori, retning og felt. Planlegging av registrering og uthenting av data gjøres i Trafikkdata ADMIN. Gjennomføring av registreringen gjøres i nettleseren på nettbrett eller smarttelefon, via web-applikasjonen.

Du finner web-applikasjonen på Trafikkdatasystemet

Tilgang til Trafikkdatasystemet for bruk av web-applikasjonen for manuelle registreringer, kan fås ved å sende navn, e-postadresse, mobilnummer og organisasjonsnummer der du er ansatt til