Statens vegvesen gjennomfører ikke EU-kontroller, men vi godkjenner og kontrollerer de verkstedene/kontrollorganene som har lov til å utføre dem.

Ikke alle verksteder har lov til å utføre EU-kontroll. Det er derfor viktig at du finner et som er godkjent for det.

Du må ta EU-kontroll i Norge

Det er ikke lov til å ta EU-kontroll på norskregistrerte kjøretøy i utlandet. Dersom du skal ha et lengre utenlandsopphold, bør du derfor planlegge for dette.

Pris

Prisen på en EU-kontroll fastsettes av det enkelte verkstedet.