Skal du ha rollen som teknisk leder eller stedfortreder ved et verksted, må du ha en personlig godkjenning fra Statens vegvesen.

Søk om godkjenning Logg inn

Logger du inn, kan du også se en oversikt over alle godkjenninger du har eller hva du mangler for å få en godkjenning.

Ønsker du å bli teknisk leder eller stedfortreder må du selv søke om en slik godkjenning.

Du må også dokumentere fagbrev og relevant praksis.

Du må betale et gebyr for å søke om personlig godkjenning. Gebyret må betales selv om du får avslag på søknaden din. Det samme gjelder hvis du senere søker om personlig godkjenning som teknisk leder ved flere verkstedkategorier. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

Har du kompetanse fra et annet EØS-land?

Har du yrkeserfaring eller opplæring som teknisk leder fra en annen EØS-stat eller Sveits, kan du få godkjent yrkeskvalifikasjonene dine i Norge.

Du må søke om godkjenning av kvalifikasjonene dine og dokumentere kompetansen din gjennom kvalifikasjonsbevis eller gjennom dokumentasjon på utdanning eller yrkeserfaring. Eksempler på dokumentasjon kan være diplom, fag- eller svennebrev og attester.

Tekniske ledere på skadeverksted 02 

Skal du være teknisk leder eller stedfortreder på skadeverksted 02, som kan tilby reparasjoner på kjøretøy med omfattende skader, må du søke om personlig godkjenning som teknisk leder for skadeverksted 02. Det må du gjøre selv om du har vært teknisk leder på et verksted som tidligere kunne utføre denne type arbeid.

I søknaden om personlig godkjenning som teknisk leder ved skadeverksted 02 må du dokumentere riktig fagbrev og relevant praksis. Du må i tillegg dokumentere å ha gjennomgått tilleggsopplæring på reparasjoner av omfattende skader.

Du må betale gebyr for å få behandlet søknaden din, og gebyret må betales selv om du får avslag.