Skal du ha rollen som teknisk leder eller stedfortreder ved et verksted, må du ha en personlig godkjenning fra Statens vegvesen.

Søk om godkjenning Logg inn

Logger du inn, kan du også se en oversikt over alle godkjenninger du har eller hva du mangler for å få en godkjenning.

Søk om godkjenning

Ønsker du å bli teknisk leder eller stedfortreder må du selv søke om en slik godkjenning. Du sender først inn en digital søknad via lenken over og ettersender deretter dokumentasjon per post.

Dokumentasjon som skal sendes inn er:

 • dokumentasjon på fagbrev og relevant praksis 
 • bekrivelse av hvilken godkjenning du søker om

Dokumentasjonen sender du til: 

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Du må betale et gebyr for å søke om personlig godkjenning. Gebyret må betales selv om du får avslag på søknaden din. Det samme gjelder hvis du senere søker om personlig godkjenning som teknisk leder ved flere verkstedkategorier. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

Tekniske ledere og stedfortredere som automatisk får personlig godkjenning

Var du registrert i rollen som teknisk leder eller stedfortreder per 1. november 2020 på en eller flere av verkstedkategoriene nevnt under, vil du automatisk få personlig godkjenning som teknisk leder.

Du vil motta godkjenningsbeviset ditt for riktig verkstedkategori uten å måtte søke om det. Du skal heller ikke betale gebyr for å få personlig godkjenning.

Dersom du ikke har mottatt ditt personlige godkjenningsbevis fra oss enda, kan du kontakte oss.

Verkstedkategorier som gir automatisk godkjenning

 • Bilverksted 01
 • Bilverksted 02
 • Bilverksted 03
 • Motorsykkel- og mopedverksted
 • Hjulutrustningsverksted
 • Påbyggerverksted
 • Traktorverksted

Tekniske ledere på utgående verkstedkategorier

Statens vegvesen har fjernet følgende verkstedkategorier:

 • Bilverksted
 • Bilskadeverksted
 • Bilelektro-/drivstoffanleggverksted
 • Bildieselverksted

Det innebærer at alle virksomheter med godkjenning i en av disse kategoriene må søke om ny godkjenning innen 1. november 2022.

Er du teknisk leder eller stedfortreder i en av disse utgående verkstedkategoriene, har du frist til 1. november 2022 for å søke om personlig godkjenning som teknisk leder. Statens vegvesen vil gi deg godkjenning som erstatter den utgående verkstedkategorien.

Du skal ikke betale gebyr for å få personlig godkjenning som teknisk leder.

Tekniske ledere på skadeverksted 02 

Skal du være teknisk leder eller stedfortreder på skadeverksted 02, som kan tilby reparasjoner på kjøretøy med omfattende skader, må du søke om personlig godkjenning som teknisk leder for skadeverksted 02. Det må du gjøre selv om du har vært teknisk leder på et verksted som tidligere kunne utføre denne type arbeid.

I søknaden om personlig godkjenning som teknisk leder ved skadeverksted 02 må du dokumentere riktig fagbrev og relevant praksis. Du må i tillegg dokumentere å ha gjennomgått tilleggsopplæring på reparasjoner av omfattende skader.

Du må betale gebyr for å få behandlet søknaden din, og gebyret må betales selv om du får avslag.