En periodisk kontroll eller etterkontroll skal innrapporteres umiddelbart etter at kontrollen er utført, og mens kjøretøyet fremdeles er hos verkstedet.

Når du innrapporterer en periodisk kontroll bekrefter du samtidig at du har gjennomført en fullstendig kontroll og at alle relevante kontrollpunkt er kontrollert.

Løsninger for innrapportering

Godkjente kontrollorgan kan benytte en godkjent dataleverandør eller Din side til å innrapportere resultat av gjennomført periodisk kontroll eller etterkontroll.

Stikkprøvekontroll

Kjøretøyet som er kontrollert kan bli valgt ut til stikkprøvekontroll, og dette vil bli varslet på kontrollseddelen. Kjøretøyet må i slike tilfeller ikke forlate kontrollorganet.

Vi vil ankomme innen 30 minutter for å utføre stikkprøvekontrollen.

Registrering av kilometerstand

Det er verdien på kjøretøyets kilometerteller som skal meldes inn.

Vær nøye med registreringen. Er det registrert feil kilometerstand kan kontrollorganet få kontrollseddelen slettet og deretter melde den inn på nytt med rett avlesning. Dette kan kun gjøres senest første virkedag etter kontrolldatoen og før kjøretøyet har forlatt kontrollorganet etter utført kontroll.

Sletting av kontrollseddel

Kontrollorganet kan ikke slette en innsendt kontrollseddel selv. Du må kontakte Statens vegvesen på telefon 741 22 019, dersom det er behov for å slette/ugyldiggjøre en kontrollseddel. Du vil få tilsendt et skjema på e-post, som du må fylle ut og returnere til Statens vegvesen.

Det er kun kontrollorganet som har utført kontrollen som kan be om sletting. At en kontroll ble slettet skal noteres som et avvik i kvalitetsstyringssytemet.

Innmelding av kontrollseddel feiler

Dersom innmeldingen feiler, må dere ta kontakt med dataleverandøren for å finne ut hva som er feil og eventuelt når feilen ved innrapporteringssystemet skal være rettet. Innmeldingen må i slike tilfeller gjøres så raskt som praktisk mulig når innrapporteringssystemet fungerer igjen.

Den tidligere ordning med midlertidig kontrollseddel finnes ikke lenger. Dersom dere ikke får meldt inn kontrollen før kjøretøyet har forlatt kontrollorganet, må dere gjøre følgende anmerkning i kommentarfeltet til Statens vegvesen om spesielle forhold: «System for innrapportering av kontroll ute av drift. Kontroll innrapportert etter at kjøretøyet har forlatt kontrollorganet.»

Husk å videreformidle kontrollseddel til kjøretøyeier.

Manuell kontrollseddel

I spesielle tilfeller skal det benyttes manuell kontrollseddel (docx). Denne skal kun benyttes i tilfeller hvor kjøretøyet

  • har vært registrert med kjennemerke på sort bunn og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei
  • har vært registrert på Forsvaret (kjennemerke på gul bunn) og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei
  • har vært avregistrert så lenge at det ikke er registrert elektronisk