Skaderapport skal meldes til Statens vegvesen før kjøretøyet tas i bruk.

Verksteder som reparerer omfattende skade skal melde inn skaderapport til Statens vegvesen før kjøretøyet tas i bruk.

Skaderapporten skal minst inneholde:

  • Målebrev/nødvendig oppmåling i forhold til karosseri/ramme.
  • Hjulstillingskontroll/4-hjulsmåling. For MC og andre kjøretøy vil dette bety tilsvarende målinger med tanke på sporingsegenskaper.
  • Bilder som viser reparasjonsprosessen, steg for steg.
  • Egenerklæring på at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyfabrikantens anvisninger der disse foreligger, samt at verkstedet har kompetanse, verktøy og utstyr for å utføre reparasjonen.

Tilgang

Du må tilgangen «Innrapportering og søk etter skaderapporter» på vegne av bedriften i Altinn for å benytte denne løsningen.

Mangler du rettigheter i Altinn, må du ta kontakt med den som er registrert som ansvarlig for virksomheten i Altinn. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettigheter til å handle på vegne av bedriften.

Teknisk leder/stedfortreder kan i tillegg velge å begrense muligheten til å melde inn skaderapporter til kun seg selv. Dette kan gjøres av teknisk leder/stedfortreder selv på Dinside.

Søk i skaderapporter

Du kan søke i tidligere innrapporterte skaderapporter.
Du kan også redigere en tidligere innmeldt skaderapport i 14 dager etter at den ble meldt inn.