Se kravene knyttet til periodisk kjøretøykontroll (PKK).

         Nye krav til bremseprøver 1.oktober 2023

Fra og med 1.oktober 2023 gjelder nye krav til bremseprøver for alle kontrollorgan som er godkjent for å kontrollere kjøretøy med trykkluftmekaniske bremser, unntatt kontrollorgan for traktorer. Dette innebærer at alle kontrollorgan i kategoriene 02, 03 og 04 etter denne dato må ha på plass en bremseprøver som tilfredsstiller kravene i anneks A i ISO 21069-1, med de begrensingene som er beskrevet i Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy.

 

Er dere i tvil om bremseprøveren dere har oppfyller kravene, ber vi dere om å kontakte leverandøren om dette. Kontrollinstruksen sier blant annet at bremsekraften ved bremseprøving ikke bør overstige 1800 daN per rulle/hjul (2300 daN for tvillinghjul), og i praksis betyr dette at kontrollorgan kategori 03 og 04 må ha en bremseprøver med kapasitet på minimum 2300 daN per rulle/hjul.

Les om kravene i til periodisk kjøretøykontroll her: