Se kravene knyttet til periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Les om kravene i til periodisk kjøretøykontroll her: 

Fra 1. oktober 2021

Traktorer innlemmes i kontrollordningen. Dette gjelder traktor konstruert for en hastighet på over 40 km/t. Det kan gis unntak for traktorer som benyttes i primærnæring og bare unntaksvis kjører på offentlig vei i egentransport. Alle traktorer som benyttes til transport av gods, snøbrøyting osv. på offentlig vei skal kontrolleres.

Det blir egen kontrollorgankategori for traktor.