Dere kan levere digital salgsmelding eller levere salgsmelding på papir.

Benytter dere salgsmelding på papir, må både selger og kjøper legitimere seg. Enten ved å benytte selvbetjeningsløsningen på Din side, eller ved å møte opp på en trafikkstasjon og vise ID.

Bestill time hvis dere vil vise ID på en trafikkstasjon, så slipper dere å vente.

Vedtaksdatoen for eierskiftet er dagen alle parter (selger, kjøper og eventuelle medeiere) har godkjent salgsmeldingen.

Du kan laste ned salgsmeldingsskjema (PDF) og fylle det ut. Har du salgsmelding som del av vognkort del 2, kan du benytte den. Det er selger som er ansvarlig for å levere salgsmeldingen. 

Slik gjør du det

  1. Sjekk hverandres legitimasjon. Kjøper bør kontrollere at det er selger som står som registrert eier i vognkortet.
  2. Fyll ut salgsmeldingen sammen.
  3. Selger sender eller leverer inn salgsmeldingen til en trafikkstasjon innen tre dager. Ved oppmøte må selger vise legitimasjon. Hvis salgsmeldingen sendes per post, mottar selger og kjøper en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på Din side.
  4. Kjøper mottar en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på Din side når selger har levert salgsmelding. Alternativt kan kjøper møte på en trafikkstasjon, og signere salgsmelding og vise legitimasjon.
  5. Om bare én av partene møter opp på en trafikkstasjon, og den andre parten ikke ønsker å godkjenne salgsmeldingen på Din side, kan den som møter på trafikkstasjonen ha med fullmakt og legitimasjon fra den andre parten.

Feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato kan ikke være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Hvis kjøretøyet har eller skal ha flere eiere, må felt for medeier fylles ut. Husk at medeier også må signere salgsmeldingen.

Vognkort del 1 kan bli liggende i kjøretøyet og makuleres når du har mottatt nytt vognkort. 

Husk forsikring 

Husk at du som kjøper må forsikre kjøretøyet allerede fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Velger dere å sende digital salgsmelding, blir vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir godkjent av alle parter. 

Omregistrering 

Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert og kjøper har lastet ned og evt. skrevet ut midlertidig vognkort. Sjekk hva du som kjøper må ordne for å få kjøretøyet omregistrert. Det er kjøper som er ansvarlig for å betale omregistreringsavgiften. 

Du kan betale omregistreringsavgiften digitalt på Din side. Når du har betalt, kan du laste ned og evt. skrive ut et midlertidig vognkort, og bruke kjøretøyet ditt med en gang.

Når salgsmeldingen blir levert på trafikkstasjonen, kan kjøper alternativt få med seg betalingsinformasjon (KID-nummer, kontonummer og beløp) for å betale i bank/nettbank. Det vil da ta 2-3 virkedager før betalingen blir registrert. Når betaling og øvrige vilkår er i orden, kan du laste ned og evt. skrive ut midlertidig vognkort fra Din side.  

Nytt vognkort får du i posten i løpet av fire til sju virkedager etter at kjøretøyet er omregistrert

Har du kjøpt et kjøretøy uten skilt?

For å kunne ta i bruk kjøretøyet må du bestille skilt og kjøretøyet må registreres.

Innleverte skilt blir som hovedregel makulert. Du kan bestille nye skilt og få de sendt hjem i posten hvis du registrerer kjøretøyet på Din side på vegvesen.no. Du kan også bestille skilt for levering på en trafikkstasjon. Du kan da hente skiltene uten å registrere kjøretøyet.