Latviske myndigheter har rettelser til lov om bomavgift/brukerfinansiering.

Det vil ikke lenger gjøres unntak fra bomavgift for kjøretøy som i henhold til rådende forskrifter er fritatt fra å installere utstyr for registrering av kjøre-og hviletid (fartsskriver). 

Fra nå av skal bomavgift også betales ved bruk av:

  • Strekningen på statlig hovedveg A12 Jekabpils - Rezekne - Ludza - grensen til Russland (Terehova) fra km 124,10 til km 159,2
  • Strekningen på distriktsveg P5 Ulbroka - Ogre fra km 0 til km 19,9
  • Strekningen på distriktsveg P80 Tinuzi - Koknese fra km 0 til km 63,90

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 000 kg som brukes eller er tiltenkt bruk for varetransport på veg er bomavgiften som følger:

  • Per dag - EUR 6
  • Per uke - EUR 14
  • Per måned - EUR 28
  • Per år - EUR 300

For å tilrettelegge for bruk av miljøvennlige kjøretøy økes bomavgiften med 10 % for kjøretøy med tillatt totalvekt på mer enn 3 500 kg og motorutslippsgrensene EURO 0, EURO I, EURO II.

Oppdatert informasjon om endringer i satsene for bomavgift i Latvia vil være tilgjengelig på nettsiden www.lvvignette.eu.