I Bulgaria er det distansebasert veiprising for tunge kjøretøy over 3500 kg.

Den distansebaserte veiprisingen i Bulgaria erstatter den tidligere tidsbaserte avgiften – såkalt tidsbasert vignett – for tunge kjøretøy i landet. Lette biler skal fortsatt betale tidsbasert avgift.

Ordningen gjelder for 803 kilometer motorveier og 2 312 kilometer hovedveier i landet, med ulike satser for de to veitypene. Det betales per kjørte kilometer og satsene er forskjellige ut fra kjøretøyets registrerte maksimalvekt og utslippsklasse.

Flere muligheter for betaling

For å registrere brukt kjørelengde må du enten benytte GPS-brikke, som kun brukes til veiprising, eller GPS-sender, som blant annet brukes til navigering. Eierne av denne typen kjøretøy må enten skaffe seg brikke hos nasjonalt godkjente utstedere i Bulgaria eller, hvis de har GPS-sender i kjøretøyet, kontakte sin GPS-leverandør for å sikre at de har avtale med en nasjonal utsteder. Transportører som ikke ønsker GPS-brikke kan betale avgiften innen klokken 23.59 dagen før den aktuelle strekningen som skal kjøres neste dag.

Brikken skal være til salgs på flere tusen ulike salgs- og kundesentre over hele Bulgaria. Det er for tiden ingen registrerte flernasjonale utstedere i Bulgaria; såkalte EETS-utstedere.

Kontrollregime etablert

Bulgaria har etablert et kontrollregime for å håndheve avgiftsinnkrevingen. Kjøretøy som ikke har godkjent og aktivert GPS- sender eller -brikke, eller forhåndsbetalt engangsavgift, vil bli avkrevd både distanseavgiften og et såkalt kompensasjonstillegg som varierer mellom 1 000 og 3 000 norske kroner avhengig av type kjøretøy.

Bruker satellittbasert teknologi

Bulgarske myndigheter informerer om at satellittbasert teknologi er valgt for å tilrettelegge for at hele veinettet, inklusive veier av lavere standard, kan avgiftsbelegges.

Mer informasjon om veiprising i Bulgaria (bgtoll.bg)