Russland har et betalingssystem for vegavgift for kjøretøy som veier mer enn 12 tonn.

 15. april 2016 innførte Den Russiske Føderasjons Transportministerium et  betalingssystem for bruk av de russiske hovedveiene, for kjøretøyer som veier mer enn 12 tonn. Transportører må bruke betalingssystemet Platon. 

Før du som transportør kan bruke det nye systemet, må du registrere deg som bruker av betalingssystemet Platon.

I det nye betalingssystemet kan transportører søke om å få betale for antall kjørte kilometer i etterkant av turen, inntil én måned etter transporten ble gjennomført. På den måten kan transportørene betale etter at de har mottatt oppgjør fra de som har bestilt transporten, og ikke på forskudd.

Det vil ikke lenger være mulig å bruke engangskortene som transportørene har fått utstedt ifølge en forenklet ordning.

Se her for mer informasjon om Platon.