Alle norske transportører som har rett til å drive internasjonal godstransport kan søke om CEMT-tillatelser.

Innenfor EØS-området er det likevel tilstrekkelig med fellesskapsløyve. Gyldighetsperioden for en CEMT-tillatelse er 1 år – fra 1. januar til 31. desember hvert år. 

Norges kvote av CEMT-tillatelser er begrenset. Søk derfor ikke om tillatelse, om du ikke planlegger transport til land utenfor EØS-området. Les informasjonen på denne siden nøye, og vurder om en CEMT-tillatelse er nødvendig for ditt firma.

Rettigheter til godstransport på vei

En CEMT-tillatelse gir rett til å utføre internasjonal godstransport på vei mellom to eller flere land som er tilsluttet International Transport Forum (ITF), tidligere Den europeiske transportministerkonferansen (CEMT). Den gir ikke rett til å utføre transportoppdrag mellom to steder i et annet medlemsland (kabotasje).

Følgende land er i tillegg til EØS-landene medlemmer av CEMT:

Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Belarus, Kroatia, Nord-Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia og Ukraina. 

Noen av tillatelsene er ikke gyldige for transport i Hellas, Italia, Russland, Ungarn og Østerrike. Dette er merket med stempel på tillatelsesdokumentet. Vær derfor nøye med å føre opp de aktuelle landene transporten forventes å foregå i.  

Tillatelsene er inndelt i kategorier etter kjøretøyets tekniske og sikkerhetsmessige stand. Disse er Euro 5 og Euro 6.  

Det gjelder en rekke tekniske og sikkerhetsmessige krav til kjøretøyene/trekkvognene og tilhengerne/semitrailerne, avhengig av hvilken klasse de tilhører. Dette skal dokumenteres ved at egne skjemaer følger med tillatelsen i kjøretøyet. Disse skjemaene skal fylles ut av forhandler. 

Tildelingskriterier for CEMT-tillatelse 

  1. Søkeren må inneha fellesskapsløyve.
  2. Ved et stort antall søkere må vi velge hvem som skal få innvilget søknad om CEMT-tillatelse.

    Følgende vil ha betydning:
  • Søkerens kjøremønster. Skal tillatelsen kun brukes innenfor EØS-området, er en fellesskapsløyve tilstrekkelig. Skal det foregå transport mellom Norge og et annet land, vil det være tilstrekkelig å bruke enkeltturtillatelser til denne transporten. Vær derfor nøye med å angi til hvilke land transporten vil foregå.
  • Om tillatelsen vil utnyttes effektivt i hele gyldighetsperioden.
  • Tidligere bruk av tillatelsen, basert på innsendte sider av kjørebøkene.

Få mer informasjon ved å sende en e-post til  


Søk om CEMT-tillatelse

Spesifiser Euroklasse og antall CEMT-tillatelser

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen. 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.