1. april 2018 implementere Slovenia en elektronisk betalingsløsning ved bompassering for kjøretøy med maksimalt tillatt vekt over 3,5 tonn.

Førere av kjøretøy med maksimal tillatt vekt over 3,5 tonn må utstyre sitt kjøretøy med DarsGo-enheten før de kommer inn på motorveien.

Nærmere informasjon, inkludert instruksjoner for bruk av systemet, er tilgjengelig på DarsGos nettsider.