Entreprenørene Veidekke og Implenia tilbyr SMS-varsel i forkant av sprengning. Tjenesten er gratis og man får informasjon pr. SMS om avmelding.

Send SMS til 1963 med følgende kodeord (det spiller ingen rolle om det er små eller store bokstaver):

Dagsoner

 • RÅDALEN
 • NORDÅS (Kodeord Nordås gjelder også for Skeievatnet/Flyplassvegen)
 • SVEGATJØRN

Tunneler

 • HAMRE (Lyshorntunnelen: T31/32N nordgående løp mot Rådal, T31/32S sørgående løp mot Endalausdalen i Os)
 • OVERVANNSTUNNEL (T33 overvannstunnelen, drives vestover fra Lyshorntunnelen under Titlestad og retning Fanahammeren) 
 • ENDALAUSMARKA (Lyshorntunnelen T31/32E, Skogafjellstunnelen T21/22E)
 • SVEGATJØRN (Skogafjellstunnelen T21/22S)
 • RÅDALTUNNELEN (Lyshorntunnelen fra Rådalen: T31/32)

For å melde deg av tjenesten, send SMS med kodeord og STOPP til 1963, f.eks. HAMRE STOPP, RÅDALEN STOPP osv.

 • TUNNEL RS (Rå- og Søråstunnelene) For å melde deg av tjenesten, send SMS med TUNNEL STOPP til 1963

Navn på de ulike løpene til Rå- og Søråstunnelene:

 • T51 = Søråstunnelen (retning fra Skeievatnet til Sørås)
 • T52 = Råtunnelen (retning fra Skeievatnet til sammenkoblingen med T42)
 • T41/42N = Råtunnelen nordgående løp
 • T41/42S = Råtunnelen sørgående løp
 • T43 = Overvannstunnel