I dag er det nesten 700 rasteplasser langs riks- og europaveiene, hvor du som reiser, kan strekke litt på beina, ta en dopause eller spise nisten din.

Rasteplass ved E6 i Skibotn.
Rasteplass ved E6 i Skibotn. Foto: Jarle Wæhler

Rasteplassene er tilrettelagt slik at trafikantene kan få et avbrekk fra bilturen. Derfor er plassene laget for de som trenger en pause, og ikke for de som vil campe over lengre tid.

Statens vegvesen har ansvaret for de rasteplassene som ligger langs riks- og europaveiene i Norge.

I tillegg er det mange rasteplasser langs fylkesveiene. Disse er det fylkeskommunene som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde.

Renhold

Renhold av rasteplassene er en av oppgavene som inngår i driftskontraktene som Statens vegvesen har med utførende entreprenører.

Selve rasteplassene (asfalten) rengjøres på våren for sand og grus. På sommerstid rengjøres plassene ved behov. Rydding av søppel og tømming av søppelkasser/søppelkontainere er også en oppgave for driftsentreprenøren gjennom hele året.

Toalettene på rasteplasser langs riks- og europaveiene rengjøres minst én gang per døgn. I sommersesongen når det er stor trafikk, rengjøres toalettene gjerne opptil to til tre ganger om dagen.

Noen rasteplasser ligger slik til at de ikke har helårsvann. På disse plassene er toalettene stengt om vinteren.

Oppgradering og nye rasteplasser

Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å vedlikeholde rasteplassene. I løpet av 2020 og 2021 har Vegvesenet oppgradert flere rasteplasser, og det er blant annet etablert nye toalettanlegg ved flere av de eksisterende rasteplassene langs riksveiene. Disse tiltakene gjør det også mulig å holde toalettanleggene åpne og tilgjengelige for trafikantene gjennom hele året.

Da ny Nasjonal transportplan (2022–2033) ble presentert i desember 2020, inneholdt den en strategi for arbeidet med hovedrasteplasser langs riksveiene.

Her legges det opp til at det skal være færre rasteplasser men med høyere standard. Etter strategien skal det være maksimalt én time mellom hver hovedrasteplass. Toalett, utemøbler og avfallshåndtering blir minimumskrav, og noen rasteplasser skal være enda bedre utstyrt.

Verdt å vite

vegvesen.no/trafikk finner du en oversikt over alle rasteplassene i Norge. I kartet finner du informasjon om hvor rasteplassene er, og hvilke fasiliteter de inneholder, som toalett, dusj, drikkevann, lekeapparater og spiseplass.

I tillegg til rasteplasser, finnes det flere døgnhvileplasser langs veiene. Disse plassene er et tilbud forbeholdt sjåfører på tungtransport som er underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Sist oppdatert: