Når vi stenger tunnelene er det fordi vi må kontrollere og vedlikeholde det tekniske sikkerhetsutstyret for å ivareta din sikkerhet som trafikant.

Elektroinspeksjon i tunnel.
Elektroinspeksjon. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Det er mye teknisk utstyr i en tunnel som må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig for å ivareta sikkerheten for deg som trafikant. I gjennomsnitt stenger vi tunneler over 500 meter ca. én gang i måneden i forbindelse med planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold.

Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører arbeidet sammen med oss i Statens vegvesen. Vi jobber når trafikken er lav, derfor stenger vi ofte tunneler om natta.

Dette gjør vi i tunnelen når den er stengt

Vi gjør ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger:

Testing av trafikkstyringsutstyr

Vi tester at veitrafikksentralen (VTS) kan styre vifter, skilt, bommer og varsellys. Statens vegvesens fem veitrafikksentraler overvåker landets veinett og særlig tunneler som er over 500 meter lange siden de har ekstra sikkerhetsutrustning.

Vasking av overvåkingskameraer

Vi vasker overvåkingskameraene i de tunnelene som er utstyrt med det. Det er viktig at kameraene er rene siden de hjelper til med å oppdage ulykker og andre hendelser, slik at operatørene på veitrafikksentralen kan stenge tunnelen om nødvendig.

Kontroll av nødstasjoner

Vi kontrollerer at nødtelefoner og brannslukkingsapparater er i orden. Skulle det oppstå en hendelse, og du løfter av telefonrøret i en nødstasjon, vil det ringe automatisk hos veitrafikksentralen, og de kan se hvor i tunnelen du ringer fra.

Det samme gjelder brannslukkingsapparater. Løfter du av et apparat i en nødstasjon, blir det registrert hos veitrafikksentralen, og de kan se hvor i tunnelen du befinner deg. Hvis tunnelen er utstyrt med ledelys, begynner de å lyse når du fjerner et brannslukkingsapparat.

Kontroll av vifter

Vi sjekker at tunnelviftene virker og at det er kontakt med veitrafikksentralen. Operatørene på veitrafikksentralen overvåker luftkvaliteten i tunnelen, og med viftene styrer de luftstrømmen i tunnelen, både i daglig drift og hvis det oppstår røykutvikling.

Kontroll av nødstrøm

Vi sjekker at nødstrømmen virker. Sikkerhetsutrustningen som skal hjelpe trafikantene i en nødsituasjon, skal fungere også om det oppstår strømbrudd i tunnelen.

Kalibrering av gassmålere

Vi kalibrerer målerne som registrerer eksosgasser (CO og NOx) i tunnelen, og sørger for god ventilasjon. Blir verdiene av slike gasser for høye, blir det registrert hos veitrafikksentralen, og de stenger tunnelen om nødvendig.

Kontroll av vanntilførsel

Vi kontrollerer at brannhydranter fungerer og at annen vanntilførsel er tilgjengelig.

Tunnelvask

Vi må vaske tunnelen for støv og skitt ganske ofte for å opprettholde god sikt, godt synlige skilt og tunnelutstyrets levetid. Det er viktig for trafikksikkerheten.

Vi utfører tre typer tunnelvask med jevne mellomrom, avhengig av trafikkmengde:

  • helvask – hele tunnelen med tekniske installasjoner vaskes fra veibane til tak.
  • halvvask – tunnelen vaskes fra veibanen og opp til en viss høyde.
  • teknisk vask – tekniske installasjoner vaskes og veibanen spyles og feies for å bli kvitt småpartikler.

Fjerning av slam

Vi fjerner slam som samler seg opp i kummene i tunnelen.

 Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Vi inspiserer berget og bergsikringen hvert femte år for å sjekke om tunnelkonstruksjonen holder seg stabil.

Vi må kontrollere og vedlikeholde det tekniske sikkerhetsutstyret jevnlig for å ivareta din sikkerhet som trafikant. Her ser du hva vi gjør i tunnelene når de er stengt. Video: Øystein Skotte / Statens vegvesen.

Vedlikehold av tunneler under 500 meter 

Korte tunneler, under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr, og det er litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

Blant annet må vi kontrollere lys og vaske tunnelen etter behov. I tillegg så gjennomfører vi jevnlig inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til at ting faller ned i veibanen.

Andre grunner til at tunnelen er stengt

En tunnel kan også være stengt av andre årsaker, som

  • uforutsette hendelser og ulykker som for eksempel motorstopp, last som har falt av en henger, punktering, brann i kjøretøy, og kollisjon
  • utbedring etter skader, feil eller mangler
  • beredskapsøvelser hvor Statens vegvesen og nødetatene øver sammen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen
  • store utbedringer og oppgraderinger for å innfri kravene i tunnelsikkerhetsforskriften

Verdt å vite

Dugg og is på frontruta

Ved enkelte værforhold vil fuktigheten i den varme lufta inne i tunnelen kondensere når den treffer kald luft ute. Det ser du vanligvis ved at det er tåkete ved tunnelportalen.

Da er det viktig å senke farten, skru på varmen på vifta, sette på vindusviskerne før du kjører inn i tunnelen, og bruke spylevæske hvis det iser. Vær obs der det er skiltet duggproblemer.

Brann i tunnel

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt og komme seg ut av tunnelen. Se våre tips til hva du bør vite på siden Brann i tunnel.

Sist oppdatert: