Hovedregelen er at busser og drosjer med taklykt kan kjøre i kollektivfeltene der skiltene viser det.

Disse kjøretøyene kan også bruke kollektivfelt:

 • elektriske og hydrogendrevne kjøretøy
 • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
 • moped med to hjul
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy
 • minibusser i løyvepliktig persontransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Motorsykkel og moped med tre eller fire hjul kan ikke kjøre i kollektivfelt.

Hvis kollektivfeltet er på en motorvei eller motortrafikkvei, må kjøretøyet kunne kjøre i minst 40 kilometer i timen for å bruke feltet.

Skilt i kollektivfelt

Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov til å kjøre i kollektivfeltene. 

Kollektivfelt for buss

Illustrasjon av skilt for kollektivfelt for buss
Trafikkskilt 508.1 Kollektivfelt for buss

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • busser
 • minibusser i løyvepliktig yrkestransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy
 • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
 • moped med to hjul
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy

Kollektivfelt for buss og drosje

Illustrasjon av skilt for kollektivfelt for buss og drosje
Trafikkskilt 508.2 Kollektivfelt for buss og drosje

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • drosjer med taklykt
 • busser
 • minibusser i løyvepliktig yrkestransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy
 • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
 • moped med to hjul
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy

Sambruksfelt

Illustrasjon av skilt for sambruksfelt
Trafikkskilt 509 Sambruksfelt

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • kjøretøy med minst det antall personer som er angitt på skiltet
 • drosjer med taklykt
 • busser
 • minibusser i løyvepliktig persontransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy
 • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
 • moped med to hjul
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy 

Skilt ved slutt på kollektiv- og sambruksfelt

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.

 Slutt på kollektivfelt

Illustrasjon av skilt for slutt på kollektivfelt
Trafikkskilt 510.1 Slutt på kollektivfelt
Illustrasjon av skilt for slutt på kollektivfelt
Trafikkskilt 510.2 Slutt på kollektivfelt

Slutt på sambruksfelt

Illustrasjon av skilt for slutt på sambruksfelt
Trafikkskilt 511 Slutt på sambruksfelt

Underskilt kan begrense adgangen til kollektivfelt

Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Underskilt kan angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke kan kjøre i feltet hele eller deler av døgnet. For eksempel vil et underskilt med teksten «Gjelder ikke elmotorvogn» bety at elektriske motorvogner ikke har adgang til det aktuelle kollektivfeltet.

Underskilt kan også angi andre betingelser, for eksempel kreve at du har med minst én passasjer.

Motorvei og motortrafikkvei 

Syklister, mopeder og andre kjøretøy som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 kilometer i timen, får ikke oppholde seg på motorvei eller motortrafikkvei. De kan dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her.

Sist oppdatert: