Hovedregelen er at busser og drosjer med taklykt kan kjøre i kollektivfeltene der skiltene viser det.

Disse kjøretøyene kan også bruke kollektivfelt:

 • elektrisk og hydrogendrevne kjøretøy
 • tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • tohjuls moped
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy
 • minibusser i løyvepliktig persontransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Tre- og firehjuls motorsykkel/moped kan ikke kjøre i kollektivfelt.

Dersom kollektivfeltet er på en motorveg eller motortrafikkveg, må kjøretøyet kunne kjøre i minst 40 km/t for å bruke feltet.

Skilt i kollektivfelt

Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov til å kjøre i kollektivfeltene. 

Kollektivfelt for buss

Kollektivfelt for buss
Trafikkskilt 508.1 Kollektivfelt for buss

 

 

 

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • busser
 • minibusser i løyvepliktig yrkestransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektrisk eller hydrogendrevne kjøretøy
 • tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • tohjuls moped
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy

 

Kollektivfelt for buss og drosje

Kollektivfelt for buss og taxi
Trafikkskilt 508.2 Kollektivfelt for buss og drosje

 

 

 

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • drosjer med taklykt
 • busser
 • minibusser i løyvepliktig yrkestransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektrisk eller hydrogendrevne kjøretøy
 • tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • tohjuls moped
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy

 

Sambruksfelt

Kollektivfelt for sambruksfelt
Trafikkskilt 509 Sambruksfelt

 

 

 

I felt med dette skiltet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • kjøretøy med minst det antall personer som er angitt på skiltet
 • drosjer med taklykt
 • busser
 • minibusser i løyvepliktig persontransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren
 • elektrisk eller hydrogendrevne kjøretøy
 • tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • tohjuls moped
 • sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy 

Slutt på kollektiv- og sambruksfelt

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.

 

Slutt på kollektivfelt for buss.
Trafikkskilt 510.1 Slutt på kollektivfelt
    
Slutt på kollektivfelt for buss og taxi
Trafikkskilt 510.2 Slutt på kollektivfelt
    
Slutt på sambruksfelt
Trafikkskilt 511 Slutt på sambruksfelt

 

Underskilt kan begrense adgangen til kollektivfelt

Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Underskilt kan angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke kan kjøre i feltet hele eller deler av døgnet. For eksempel vil et underskilt med teksten «Gjelder ikke elmotorvogn» bety at elektriske motorvogner ikke har adgang til aktuelt kollektivfelt.

Underskilt kan også angi andre betingelser for eksempel kreve at du har med minst en passasjer.

Motorveg og motortrafikkveg 

Syklister, mopeder og andre kjøretøy som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her.