Alta kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Avlastningsvegen for E6 mellom Hjemmeluft og Alta i sitt møte 22. juni 2015.

Plandokumentene: