Statens vegvesen og Bane NOR gjennomførte første marknadsdialog hovudkontraktar for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle vinteren 2021-2022.

Prosjektet planlegg byggestart i 2024 og har starta dialog med marknaden rundt kontraktsstrategien  for å skape god føreseielegheit og involvering.

Vinteren 2021/2022 blei det gjennomført ein-til ein samtaler med bransjen,

Tidsplan for utlysing av entreprisar

Prosjektet ser føre seg  at første hovudentreprise vert lyst ut i 2025. Prosjektet vil kunne kome med datoar for fleire entreprisar når det har motteke ein investeringsavgjerd.

Video som presenterer kontraktsstrategien

Prosjektet har produsert video på norsk og engelsk som forklarar alle entreprisane.

Dette er gjort for at alle skal få ein tydelig og felles forståing av  omfang, grensesnitt og kompleksitet i prosjektet. Alle har dermed også samme informasjon i forkant av dialog med prosjektet.

Video om prosjektet og kontraktsstrategien

Video 1. Presentasjon av prosjektet og konktraktstrategien (40 min, norsk/teksta)

Presentasjon som gjennomgår kontraktsstrategien for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Her får du en grundig gjennomgang om hva prosjektet innebærer og en gjennomgang av alle entreprisene. Norsk/Tekstet. Video: Video: Red Ant/Statens vegvesen.

Video 2. Presentasjon av prosjektet og kontraktstrategien (40 min, engelsk undertekst)

This video gives you both a detailed description of the the joint road and rail project “E16 and Vossebanen Arna-Stanghelle” and the contracting strategy. The project is scheduled to commence 2024. Norwegian audio/English text Video: Video: Red Ant/Statens vegvesen.

Video 3: Få eit raskt overblikk over konktraktstrategien (6 min, Norsk tale/teksta)

Statens vegvesen og Bane NOR inviterer til markedsdialog med én‐til‐én samtaler for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Filmen viser og forklarer alle entreprisene i prosjektet. Norsk/tekst Video: Red Ant/Statens vegvesen.

Video 4. Få eit raskt overblikk over konktraktstrategien. (6 min, Norsk tale, engelsk undertekst) 

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and Bane NOR (state-owned company responsible for the national railway infrastructure) are planning the joint road and rail project “E16 and Vossebanen Arna-Stanghelle”. The project is due to start in 2024 and the project are inviting all interested parties/contractors to discussions about the contract management. Video: Red Ant/Statens vegvesen.

 

Spørsmål om hovedentreprisar: