Rapport om naturmangfald er no klar

— Statens vegvesen har fått kartlagt naturmangfaldet i planområdet for E39 Stord-Os (Hordfast). Rapporten frå Asplan Viak supplerer naturkartegginga frå kommunedelplanen frå 2015.

Nye bølgemålingar i Bjørnafjorden

— Statens vegvesen har valt Fugro Norway AS til å utføre bølgemålingar i Bjørnafjorden. Målingane startar i august 2021.

Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os (Hordfast)

— Tilsette i Vegvesenet som jobbar med prosjektet er no klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39 frå Stord til Os. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Storkontrakt med COWI signert

— – Med eit så sterkt lag er eg sikker på at dette blir eit svært vellykka reguleringsplanarbeid, seier Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.