Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Snart markeres åpningen av alle gjenstående parseller i det første delprosjektet i pakken E6 Helgeland.

–Det aller meste av den nye vegen er allerede tatt i bruk. Det er bare småpuss lengst i nord som gjenstår før vi kan markere ferdigstillelsen av delprosjektet, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Åpningsdatoen er nå satt: torsdag 7. november klippes snora for de seks nordligste parsellene. Det skjer ved nye Krokstrand bru, ved foten av Saltfjellet. På dette tidspunktet blir nybrua tatt i bruk.

Ved ferdigstillelse er det bygget og åpnet totalt 62 kilometer helt ny europaveg fordelt på ti parseller mellom kommunegrensa Hemnes/Rana og Bolna på Saltfjellet.

Seks parseller i ett

Første spadetak i prosjektet E6 Helgeland gikk i jorda i nord, nærmere bestemt i parsellen Urlandå–Skamdal. Denne ble åpnet 6. juli 2017, sammen med parsellen Tjæraskaret–Eiterå. I september året etter ble snoren klippet også for parsellene Fallheia–Sandheia og Illhøllia–Tjæraskaret, forbi Røssvoll og nordover.

–Vi har ikke markert ferdigstillelsen av de øvrige parsellene i delprosjektet, så når vi klipper snora torsdag 7. november gjør vi det for alle de seks nordligste parsellene i ett. Frem til den datoen ferdigstiller Hæhre entreprenør siste rest, herunder nye Krokstrand bru og noen hundre meter veg oppe på fjellet, sier Maas Pedersen.

Om E6 Helgeland

E6 Helgeland er Nord-Norges største vegprosjekt. Det består av tre delprosjekter, hvor det til sammen bygges og utbedres 132 kilometer europaveg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Saltfjellet.

Aktuelt for fylke(r): Nordland