Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka legger E6 Helgeland-entreprenørene fra seg spadene. For juletrafikantene betyr det bedre fremkommelighet til over nyttår.

BetonmastHæhre er entreprenør i delprosjektet E6 Helgeland nord. De hadde sin siste dag på anlegget tirsdag 18. desember.

–Ved utgangen av 2018 har vi åpnet syv av i alt ti parseller i prosjektet for trafikk. De som åpnet i oktober er ikke ferdig oppmerket; det tar vi til våren, men vi er likevel godt fornøyde med at såpass mye av det nye veganlegget nå kan brukes av trafikantene, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Det neste året fortsetter entreprenøren arbeidet i de tre siste, og nordligste, parsellene i prosjektet. Frist for ferdigstillelse er 31. oktober 2019.

Åpning av nye veger

Når det gjelder søsterprosjektet lenger sør, bygger Skanska veg mellom Mosjøen og Korgfjellet. De har siste arbeidsdag 21. desember. BetonmastHæhre, som bygger ny E6 mellom Lille Majavatn og Brenna i Grane kommune, tar juleferie 19. desember.

–Gravearbeidet i hovedlinja er stort sett ferdig nå, og det er klart for vegbygging. Arbeidet blir trappet ned i vinter, ettersom det meste av bygging må skje når det ikke er frost i bakken. Så blir det opptrapping til våren igjen, sier delprosjektleder Rainer Smedseng.

Ifølge ham ligger det an til åpning av deler av nye E6 til neste år.

–Vi vil ha bedre prognoser over nyttår, men vi tror at vi vil kunne sette trafikk på deler av anlegget neste høst, sier han.

Høy aktivitet i midten

Det siste delprosjektet i pakken E6 Helgeland er strekningen Kapskarmo–Brattåsen–Lien. Entreprenør her er Bertelsen & Garpestad, som skal bygge 12 kilometer veg i Grane kommune. Nye E6 bygges hovedsakelig gjennom jomfruelig terreng.

–Men trafikantene merker anleggsaktiviteten ved Brattåsen, hvor den nye vegen går i linja til den gamle. Her vil det være lysregulering gjennom anleggstiden. Entreprenøren er godt i gang og produserer veldig bra, forteller delprosjektleder Steinar Livik.

16 gravemaskiner, 15 lastebiler, 11 dumpere, 6 borevogner, 2 bulldosere og et førtitalls arbeidere er i sving på strekningen, ifølge delprosjektlederen.

Bedre fremkommelighet i jula

Trafikanter som ferdes langs E6 på Helgeland er vant til noe plunder og heft nå ca. tre år inn i prosjektets byggefase. Når ferien nå skal avvikles, fjernes hindringer og fartsgrensene gjennom anleggsområdene økes fra 50 til 70 kilometer i timen.

Entreprenørene er tilbake på jobb onsdag 2. januar.

Vinteren er over oss. Dette bildet er tatt ved Sandvik i Vefsn, og veglinja tilhører parsell fem i delprosjektet E6 Helgeland sør. Foto: Mikael Bergman
Aktuelt for fylke(r): Nordland