Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Hele åtte aktører ønsker å bygge ny E6 på Helgeland.

Prekvalifiseringsfristen for E6 Helgeland sør utløp klokken 12:00 fredag den 18. september. På det tidspunktet hadde Statens vegvesen fått dokumenter fra følgende aktører:

 

Tilbyder

1

Leonhard Nilsen & Sønner AS

2

Andrade Gutierrez

3

Veidekke Entreprenør AS

4

NCC Construction AS og NCC Roads (arbeidsfellesskap)

5

Hæhre Entreprenør AS

6

Consortium Strukton – Heitkamp c/o Strukton (arbeidsfellesskap)

7

Skanska Norge AS

8

Aldesa Construcciones SA

- Dette er vi selvfølgelig veldig fornøyd med. Vi konstaterer at interessen er langt høyere enn det den var da vi kunngjorde E6 Helgeland nord. En årsak kan være at vegutviklingskontrakten siden den gang har blitt mer kjent i markedet, sier prosjektleder Bård Nyland.

Inntil fire inviteres til dialog

I prekvalifiseringen skal Statens vegvesen avgjøre hvorvidt de interesserte aktørene er skikket til å realisere prosjektet, som i likhet med Helgeland nord skal bygges etter en vegutviklingskontrakt. Det gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av vegen, samt drift i etterkant.

Vegvesenet vurderer hvorvidt tilbyderne har økonomi, kapasitet og ikke minst nødvendig erfaring til å påta seg jobben.

- Deretter inviterer vi med oss inntil fire aktører inn i dialogfasen, sier Nyland.

Prekvalifiseringen skal være ferdig innen 30. oktober. Dialogfasen kan starte når Stortinget vedtar finansieringsopplegget.                   

Om Helgeland sør

Prosjektet er en del av vegpakken E6 Helgeland, og strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Korgfjellet. Statens vegvesen skal bygge og utbedre i alt 57,3 kilometer veg, over syv delstrekninger. 

Stortingsproposisjonen, som ble lagt frem i statsråd i juni, inkluderer også finansiering av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien. Disse er ikke en del av vegutviklingskontrakten, men vil bli lyst ut med egne kontrakter.

Prosjektets nettside.

Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.
Bård Nyland er prosjektleder for E6 Helgeland. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland