Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenørene som bygger nye E6 på Helgeland avvikler ferie de nærmeste ukene. Det betyr litt mindre plunder og heft for trafikantene.

I delprosjektet E6 Helgeland nord er ferien kort: det er stille på anlegget i perioden 17.–24. juli. Lengst nord på strekningen vil framkommeligheten være noe redusert også gjennom ferieavviklingen. Ved Bolna på Saltfjellet er det lysregulering grunnet innsnevring til ett kjørefelt, og fartsgrensen ned mot Krokstrand er 70 km/t.

I søsterprosjektet i sør har Skanska ferieavvikling i perioden 10.–24. juli. Hæhre, som bygger ny veg sør for krysset fv. 76/E6 har ferie fra 11. til 30. juli. To lysreguleringer opphører under ferieavviklingen; en ved Svenningvatnet og en ved Sefrivatnet.

I delprosjektet Kapskarmo–Svenningelv–Lien vil det være full aktivitet gjennom hele sommeren, og når august kommer er alle E6 Helgeland-entreprenørene på plass igjen.

I bildeserien under kan du se hvordan det ser ut i den nye veglinja akkurat nå.

Aktuelt for fylke(r): Nordland