Konseptvalgutredningen er avsluttet

"Trondheimsveien” innbefatter E6 mellom Oppland grense og Jaktøyen i Melhus, en strekning på 145 km, og rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg, en strekning på 14 km.

Prosjekter som er eller har vært under planlegging eller bygging på strekningen

  • E6 Trondheim–Melhus (Miljøpakken) Ferdig
  • E6 Ulsberg–Melhus (Miljøpakken) Ferdig
  • E6 Soknedal
  • Rv. 3 Hedmark grense–Nåverdalsbrua Ferdig

Kart E6 Oppland gr-Jaktoyen

Vei:
E6
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Oppdal, Rennebu, Melhus, Midtre Gauldal
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Oppstart:
September 2010
Antatt åpnet:
Januar 2012

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Joar Nordtug

Prosjektleder
Telefon:
90 68 06 02
E-post:

Sist oppdatert: