Valgt E6-standard sør for Trondheim

— Regjeringen har nå valgt hvilken vegstandard Statens vegvesen skal ta utgangspunkt i når de skal planlegge E6 sør for Trondheim og rv. 3 i Sør-Trøndelag.

– God KVU

— Den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen (KVU) E6 Oppland grense-Jaktøyen og rv. 3 Hedmark grense-Ulsberg er nå ferdig. Kvalitetssikrerne mener utredningen er god.

Konseptvalgutredningen ferdig og overlevert

— Mandag 20. februar 2012 mottok statsråd Magnhild Meltveit Kleppa konseptvalgutredningen E6 Oppland grense - Jaktøya og Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg.

Utformer framtidas trafikksystem

— Rundt 35 personer fra et bredt spekter av offentlige etater, interesseorganisasjoner og næringsliv var samlet til idéverksted på Oppdal 22.-23. november. Oppdraget lød: Hvordan skal vi utforme framtidas trafikksystem mellom fylkesgrensa Oppland/Sør-Trøndelag og Trondheim?

E6: Klart for idéverksted

— Statens vegvesen inviterer til idéverksted for konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppland grense-Jaktøya (Melhus) på Skifer Hotel i Oppdal mandag 22. til tirsdag 23. november.