Er du nabo til vår utbygging eller har spørsmål til utbyggingen? Kontakt entreprenørene som utfører arbeidet direkte, eller kontakt oss i Statens vegvesen.

Kontakt Skanska og Hærhre

Full kontaktinformasjon hos entreprenørene i OPS Hålogalansvegen finner du her

Nabokontakt i Skanska:

Matthias Helgi Gardarsson

Mobil: 901 20 191

E-post: matthias.helgi.gardarsson@skanska.no

Nabokontakt i Hæhre:

Jon Ivar Salomonsen

Mobil: 909 81 460

E-post: e10rv85haerhre@akh.no

Kontakt prosjektledelsen i Statens vegvesen