I forbindelse med OPS-delen av prosjektet er det laget en animasjonsfilm som presenterer hvordan det kan løses.

Reguleringsplanen legger til rette for at det kan bygges omlag 148 km med veg. I første omgang har Stortinget gjennom Nasjonal transportplan (NTP) vedtatt at 82 km av denne strekningen skal bygges, og at dette skal skje som et samarbeid mellom det offentlige og det private, et såkalt OPS-prosjekt.

I denne animasjonsfilmen redegjøres det for hvordan OPS-delen kan løses. Video: Statens vegvesen.

English version

This animated film explains how the OPS part can be solved. English version. Video: Statens vegvesen.

Fremdrift

Prosjektets konkurransegrunnlag er klart til utsending.

Forutsatt stortingsvedtak om finansiering i løpet av våren 2021 kan vi lyse ut oppdraget sommeren samme år. Mulige tilbydere prekvalifiseres før Statens vegvesen skal forhandle med inntil tre leverandører for å fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Vi anslår byggetiden til 6-7 år og det nye veganlegget kan dermed være ferdig i løpet av 2029.