Rundt store utbygginger er det en del spørsmål mange lurer på. De samler vi opp og svarer på her.

  • Hva er med i utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt - (OPS-prosjektet)? 

Dette skal vi bygge: Video | Statens vegvesen

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. ( se under fanen: Om prosjektet)

  • Hva er ikke med i utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (OPS-prosjektet?

Ny fremtidig kryssing av Tjeldsundet

Det finnes i dag ingen konkrete planer for en ny kryssing av Tjeldsundet hverken på kommunalt eller statlig nivå.  OPS prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt må bygges ferdig før det kan bli aktuelt å vurdere en ny kryssing. Det besluttet regjeringen i sin behandling av konseptvalgutredningen (E10/rv. 85 Evenes–Sortland KVU)

I dag krysser E10 Tjeldsundet over Tjeldsundbrua. Flere kommuner ønsker en ny kryssing lengere sør i sundet, med undersjøisk tunnel fra Fjelldal til Sandtorg. Dette vil gi raskere transport fra Lofoten, Vesterålen og Lødingen til Evenes flyplass og Narvik.

Ny E10 fra Tjeldsundbrua mot Langvassbukt skal ikke gå via Sandtorg som i dag, men bygges med tunnel gjennom Hårberget direkte til Hårvik. En eventuell fremtidig kryssing av Tjeldsundet må derfor koples på i Hårvik.

Hålogalandsvegen