Animasjonsfilmen under viser omfanget av OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (E10 Hålogalandsvegen).

Det er gjennom reguleringsplanen for Hålogalandsvegen, vedtatt i 2017, lagt til rette for utbygging av i alt 148 kilometer veg mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Gjennom Prop. 101 S (2021-2022) vedtok Stortinget 11. mai 2021 at 82 kilometer av strekningen skal gjennomføres etter kontraktsmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid).  Konkurransegrunnlaget ble lyst ut kort tid etter, og anskaffelsen av OPS-leverandør (tilbudskonkurranse med forhandlinger) vil pågå frem til våren 2023. Byggestart er planlagt sommer/høst 2023. Vegen skal stå ferdig seint i 2029.

Denne animasjonsfilmen viser omfanget av OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (E10 Hålogalandsvegen).

I denne animasjonsfilmen redegjøres det for hvordan OPS-delen kan løses. Video: Statens vegvesen.

English version

This animated film shows the scope of the PPP-project.

This animated film shows the scope of the PPP-project. Video: Statens vegvesen.

 

Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Vi anslår byggetiden til 6-7 år og det nye veganlegget kan dermed være ferdig i løpet av 2029.